Běh na Hrádku 2022 - propozice

Běžíme pro Ukrajinu

Zpět

Datum: sobota 16. dubna 2022


Statut: Závod je prvním závodem 10. ročníku vytrvalostního poháru McRAI CUPu 2022.

Místo: Lesopark Hrádek, bývalý DDM Hrádek v Třebíči, vedle ZŠ Týnská.

Pořadatel: Firma McRAI, Spirálka, z. s.

Ředitel závodu: Tomáš Nováček

Přihlášky: Předem: elektronicky na webu mcraicup.cz

Na místě: dětské kategorie zdarma, ostatní 200 Kč

předem přihlášení do celého poháru McRAI CUPu 2022 již startovné neplatí.

Prezence: Od 09:00 ZŠ Týnská, ukončena vždy 15 min. před startem příslušné kategorie.


Kategorie a časový harmonogram:

10:30 benjamínci 6 let a mladší (2016 a ml.) 100 m

10:50 mladší žáci, žákyně I. 7–9 let (2015-2013) 500 m

11:10 mladší žáci, žákyně II. 10–11 let (2012-2011) 1 000 m

11:20 starší žáci, žákyně I. 12-13 let (2010-2009) 1 000 m

11:40 starší žáci, žákyně II. 14-15 let (2008-2007) 1 300 m

12:30 dorost 16–17 let (2006-2005) 2 200 m

12:30 muži A 18–39 let (2004-1983) 6 600 m

12:30 muži B 40–49 let (1982-1973) 6 600 m

12:30 muži C 50 let a starší (1972 a starší) 6 600 m

12:30 ženy A 18-34 let (2004-1988) 4 400 m

12:30 ženy B 35 let a starší (1987 a starší) 4 400 m

*vyhlášení výsledků do 30 min. po doběhu posledního závodníka


Tratě: Parkové a lesní cesty v okolí Hrádku a kolem Vodovodního rybníka.

Elektronická časomíra.

Šatny a sprchy: Základní škola Týnská.

Občerstvení: V místě startu.

Zdravotnické zajištění: Bude zajištěno v místě konání závodu.

Ceny: V jednotlivých kategoriích diplomy a věcné ceny dle možností pořadatele.

Poznámka: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav, cenné věci si neodkládejte v šatně.

Informace: web mcraicup.cz, Tomáš Nováček, mob.: 776 550 230,
e-mail: novacekt@seznam.cz.